Onbevoegde verdeling van een nalatenschap?

Van onze advocaat verdeling erfenis. Het Gerechtshof Den Haag heeft onlangs uitspraak gedaan over de onbevoegde verdeling van een erfenis door een bewindvoerder. Dit betekende dat de verdeling van de erfenis op de voet van artikel 3:185 BW nietig was. Artikel 3:168 lid 2 BW geeft een bewindvoerder niet de bevoegdheid een nalatenschap te verdelen. [...]