Heeft de notaris onzorgvuldig gehandeld bij de totstandkoming van het testament door niet te twijfelen aan de wilsbekwaamheid van erflater en daar geen nader onderzoek naar te doen aan de hand van het Stappenplan?

Van onze advocaat erfrecht. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 15 augustus 2017 uitspraak gedaan over een klacht tegen een notaris. De klacht komt erop neer dat de notaris onzorgvuldig heeft gehandeld bij de totstandkoming van het testament van de stiefmoeder van klager door niet te twijfelen aan haar wilsbekwaamheid en daarnaar geen nader onderzoek te [...]