Monthly Archives: januari 2018

Wilsbekwaamheid testateur. Deskundigen. Medisch dossier

Van onze advocaat erfrecht. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 4 juli 2017 uitspraak gedaan over de wilsbekwaamheid van de testateur, het medisch dossier en het benoemen van deskundigen. Het hof stelt vast dat het medisch dossier dat is opgeslagen op de vermelde CD bestaat uit vijf delen. De advocaat van appellant heeft het medisch dossier [...]

Door | 26 januari 2018

Bewijs van dementie van erflater bij opstellen testament. Opvragen medisch dossier. Medisch beroepsgeheim.

Van onze advocaat erfrecht. De Rechtbank Overijssel heeft op 9 augustus 2017 uitspraak gedaan over het leveren van bewijs van dementie van erflater bij het opmaken van zijn testament, over de afgifte van het medisch dossier en de doorbreking van het medisch beroepsgeheim. Eiser c.s. zijn de erfgenamen van de op 2014 overleden mevrouw X. [...]

Door | 23 januari 2018

Doorbreking medisch beroepsgeheim

In de praktijk van onze advocaten erfrecht wordt vaak gevraagd naar de mogelijkheden om een testament aan te tasten. De meest voorkomende kwestie is dat onterfde kinderen van mening zijn dat hun vader of moeder al dement was ten tijde van het passeren van het testament. Wanneer iemand een testament heeft laten opstellen terwijl hij [...]

Door | 16 januari 2018

Erflater wilsonbekwaam ten tijde van passeren testament? Legitieme portie? Verstrekken van inzage in relevante gegevens?

Van onze advocaat erfrecht. De Rechtbank Noord-Holland heeft op 18 januari 2017 uitspraak gedaan over de vraag of erflater wilsonbekwaam was ten tijde van het passeren van het testament. Uit artikel 3:34 BW volgt dat een testament dat is opgemaakt terwijl de testateur onder invloed van een geestelijke stoornis verkeerde, nietig is. Evenwel moet degene [...]

Door | 16 januari 2018