Vaststellen wilsonbekwaamheid erflater tijdens opmaken testament. Afgifte medisch dossier.

Van onze advocaat erfrecht. De Rechtbank Noord-Nederland heeft op 27 september 2017 uitspraak gedaan over het vaststellen van de wilsonbekwaamheid van erflater tijdens het opmaken van het testament. Vordering tot afgifte van het medisch dossier en doorbreking van de geheimhoudingsplicht. Artikel 7:457 BW. Tussen partijen is in geschil of het medisch beroepsgeheim in de weg [...]