Monthly Archives: november 2018

Onterving. Vernietiging van testament? Wijziging van testament onder invloed gedaan? Bedrog? Verlies van aanspraak op erfenis op grond van de redelijkheid en billijkheid?

Van onze advocaat nietig testament. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 7 augustus 2018 uitspraak gedaan over de vraag of een wijziging van een testament onder invloed, en onjuiste mededelingen en bedrog, had plaatsgevonden. Partijen zijn broer respectievelijk zussen van elkaar. Zij zijn geboren uit het huwelijk tussen de moeder en erflater (hierna: erflater) geboren in [...]

Door | 29 november 2018

Klacht tegen notaris. Klaagster verwijt de notaris dat hij heeft meegewerkt aan het opstellen en passeren van een zeer specifiek testament voor haar verstandelijk beperkte broer terwijl hij daartoe niet wilsbekwaam was.

Van onze advocaat nietig testament. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 18 september 2018 uitspraak gedaan over een klacht tegen notaris. Klaagster verwijt de notaris, kort gezegd, dat hij heeft meegewerkt aan het opstellen en passeren van een zeer specifiek testament voor haar verstandelijk beperkte broer terwijl hij daartoe niet wilsbekwaam was. Ter beoordeling ligt thans [...]

Door | 23 november 2018

Nietig testament op grond van wilsonbekwaamheid? De nietigverklaring van het testament kan eerst plaatsvinden nadat de onder curatele gestelde is overleden en het testament daarmee van kracht wordt.

Van onze advocaat nietig testament. De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft onlangs uitspraak gedaan over de vraag of een testament van een onder curatele gestelde nietig verklaard kon worden op grond van de wilsonbekwaamheid van de curanda. De volgende feiten staan vast. Curanda is op 16 november 2015 in gemeenschap van goederen gehuwd met echtgenoot. Op 14 [...]

Door | 16 november 2018

Waren de geestvermogens van erflater bij het opmaken van testament blijvend of tijdelijk gestoord en is het testament daarom nietig? Bewijswaardering.

Van onze advocaat nietigheid testament. De Rechtbank Den Haag heeft op 24 januari 2018 uitspraak gedaan over de vraag of de geestvermogens van erflater bij het opmaken van testament gestoord waren. In het tussenvonnis heeft de rechtbank geoordeeld dat op D de bewijslast rust van haar stelling dat erflater tijdens het verlijden van het testament [...]

Door | 9 november 2018

Wilsonbekwaamheid testateur? Nietige uiterste wilsbeschikkingen? Waardering bewijs. Tegenbewijs.

Van onze advocaat nietig testament. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 16 oktober 2018 uitspraak gedaan over de wilsonbekwaamheid van een testateur en over de nietigheid van een testament. In het tussenarrest van 12 april 2016 heeft het hof geoordeeld dat appellanten voorshands zijn geslaagd in het bewijs van hun stelling dat hetgeen is opgenomen in [...]

Door | 2 november 2018