Monthly Archives: december 2018

Onterving. Rechtsgeldigheid en uitleg van een testament. Waarneming door kandidaat-notaris. Testament nietig?

Van onze advocaat nietig testament. De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een onterving en de rechtsgeldigheid en de uitleg van een testament. Op grond van de niet of onvoldoende weersproken stellingen en de overgelegde producties wordt uitgegaan van de navolgende feiten: Op 1 november 2016 is overleden erflater B, gehuwd in [...]

Door | 31 december 2018

Bewijsopdracht. Waren ten tijde van het passeren van het testament de geestelijk vermogens van erflaatster blijven of tijdelijk gestoord? Inzage medisch dossier?

Van onze advocaat nietig testament. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 13 november 2018 uitspraak gedaan over de vraag of ten tijde van het passeren van het testament de geestelijk vermogens van erflaatster blijven of tijdelijk waren gestoord. Bewijsopdracht. Op 22 oktober 2013 is in een hospice overleden de moeder van partijen (hierna: erflaatster). Zij [...]

Door | 19 december 2018

Onrechtmatige overboekingen, contante opnames en betalingen aan derden van de bankrekening van zieke moeder door zoon? Was moeder wilsonbekwaam?

Van onze advocaat nietig testament. De Rechtbank Overijssel heeft op 6 juni 2018 uitspraak gedaan over de vraag of door de zoon van zieke erflater onrechtmatige overboekingen, contante opnames en betalingen aan derden van de bankrekening waren gedaan. Was moeder wilsonbekwaam? Aan haar vorderingen legt A, samengevat, ten grondslag dat B in de periode van [...]

Door | 13 december 2018

Is het testament nietig omdat de handtekening van de erflater ontbreekt? Redelijkheid en billijkheid en de tenuitvoerlegging van het testament

Van onze advocaat nietig testament. Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of het testament nietig was vanwege het ontbreken van de handtekening van de erflater. In de grief stelt appellant de nietigheid van het testament aan de orde op basis van artikel 4:109 BW. Appellant verwijst naar een [...]

Door | 9 december 2018