Monthly Archives: januari 2019

Beroepsaansprakelijkheid notaris. Was nader onderzoek noodzakelijk naar de wilsbekwaamheid van de erflater? Herroepen van testament. Onterving. Bewijs.

Van onze advocaat nietigheid testament. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 18 december 2018 uitspraak gedaan over een klacht tegen een notaris. In de kern verwijt klager de notaris dat deze haar zorgplicht heeft geschonden bij het passeren van het testament van erflater. De notaris had volgens klager nader onderzoek moeten doen naar de wilsbekwaamheid van [...]

Door | 31 januari 2019

Nietig testament wegens dementie van de erflater? Bewijsvoering. Internationaal erfrecht. Rechtsmacht en toepasselijk recht.

Van onze advocaat nietig testament. De Rechtbank Noord-Holland heeft op 22 augustus 2018 uitspraak gedaan over de vraag of een testament nietig was op grond van dementie van de erflater. Nietig testament wegens dementie van erflater? Rechtsmacht en toepasselijk recht De rechter oordeelt als volgt. Rechtsmacht en toepasselijk recht Nu eiser in het buitenland woonachtig [...]

Door | 26 januari 2019

Testament nietig? Vormvoorschrift. Voorlezen van het testament. Enig belang geschonden? Wilsgebrek?

Van onze advocaat nietig testament. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 26 juni 2018 uitspraak gedaan over de vraag of een testament nietig was op grond van het schenden van een vormvoorschrift. Vervolg na verwijzing door de Hoge Raad. Niet in geschil dat (een opvolgend) testament/notariële akte niet volledig is voorgelezen (ar. 43 lid 2 [...]

Door | 17 januari 2019

Nietig testament? In geschil is de wilsbekwaamheid van erflaatster op het moment van het opmaken van het testament. Bewijslevering door getuigen.

Van onze advocaat nietig testament. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 11 september 2018 uitspraak gedaan over de nietigheid van een testament op grond van de wilsonbekwaamheid van de erflater. In geschil is de wilsbekwaamheid van erflaatster op het moment van testeren. Bewijslevering door getuigen. Testament niet nietig en dus geldig Het hof heeft de [...]

Door | 12 januari 2019