Monthly Archives: februari 2019

Rechtsgeldigheid en uitleg van een testament. Onterving. Is het testament onduidelijk?

Van onze advocaat nietig testament. De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de rechtsgeldigheid en de uitleg van een testament. Eiser vordert een verklaring voor recht dat hij in hoedanigheid van enig erfgenaam van erflater A dient te gelden als mede-erfgenaam in de nalatenschap van erflater B en dat dient te gelden [...]

Door | 21 februari 2019

Nietig testament? Vaststellen wilsonbekwaamheid van onder bewind gestelde erflater. Bewijs. Afgifte of inzage medisch dossier? Geheimhoudingsplicht.

Van onze advocaat nietig testament. De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 8 augustus 2018 uitspraak gedaan over het vaststellen van de wilsonbekwaamheid van een erflater. Afgifte of inzage medisch dossier? Eiser legt aan zijn vorderingen ten grondslag dat hij voornemens is een procedure te starten om het testament van E (de erflater) nietig te laten verklaren [...]

Door | 15 februari 2019

Vernietiging van een testament? Testament nietig vanwege wilsonbekwaamheid erflaatster? Uitleg. Bewijs. Deskundigen.

Van onze advocaat nietigheid testament. De Rechtbank Rotterdam heeft op 8 augustus 2018 uitspraak gedaan in een geschil tussen de twee dochters van erflaatster over de geldigheid van het testament. Een deskundige arts zal onderzoeken of erflaatster kon begrijpen wat er in het testament stond en andere beslissingen over de omvang van de erfenis. Testament: [...]

Door | 9 februari 2019