Monthly Archives: maart 2019

Nietig testament? Wilsonbekwaamheid. Waren de geestvermogens van erflater bij het opmaken van testament gestoord? Bewijslevering en bewijswaardering.

Van onze advocaat nietig testament. De Rechtbank Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of de geestvermogens van de erflater bij het opmaken van het testament gestoord waren. Was daardoor het testament nietig? In het tussenvonnis heeft de rechtbank geoordeeld dat op D de bewijslast rust van haar stelling dat erflater [...]

Door | 27 maart 2019

Nietig testament? Vaststellen van de wilsonbekwaamheid van de erflater. Bewijs. Vordering tot afgifte van het medisch dossier. Beroepsgeheim.

Van onze advocaat nietig testament. De Rechtbank Gelderland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het vaststellen van de wilsonbekwaamheid van de erflater en de vordering tot afgifte van het medisch dossier als bewijs daarvoor. Eiser vordert in deze procedure een afschrift van het medisch dossier van de vader dat zijn behandelend arts van het [...]

Door | 23 maart 2019

Nietigverklaring van het testament wegens wilsonbekwaamheid van de erflater? Bewijslevering en bewijswaardering.

Van onze advocaat nietig testament. De Rechtbank Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een vordering tot de nietigverklaring van een testament wegens wilsonbekwaamheid van de erflater ten tijde van het opmaken van het testament. Ter beoordeling staat de vraag of erflaatster op het moment van het passeren van haar testament op 13 [...]

Door | 14 maart 2019

Klacht tegen notaris. Beoordelen wilsbekwaamheid van erflater bij het opmaken van het testament. Wijziging van het testament.

Van onze advocaat nietig testament. Het Gerechtshof Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de zorgvuldigheid die een notaris moet betrachten bij het vaststellen van de wilsbekwaamheid van een erflater bij het opmaken van een testament. Klacht tegen een notaris. Klager verwijt de notaris – samengevat – dat hij in de gegeven omstandigheden onvoldoende [...]

Door | 8 maart 2019

Misbruik van omstandigheden ten aanzien van een transactie tussen een van de erfgenamen en erflaatster terwijl zij leed aan vasculaire dementie?

Van onze advocaat nietig testament. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of sprake was van misbruik van omstandigheden ten aanzien van een transactie tussen een van de erfgenamen en erflaatster terwijl zij leed aan vasculaire dementie. Bij de beoordeling van deze grief stelt het hof voorop dat stelplicht en [...]

Door | 3 maart 2019