Monthly Archives: april 2019

Verwijzing. Was erflater ten tijde van de totstandkoming van het testament dementerend? Stelplicht. Passeren bewijsaanbod. Bewijsopdracht.

Van onze advocaat nietig testament. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 19 maart 2019 uitspraak gedaan, na verwijzing, over de vraag of de erflater ten tijde van de totstandkoming van het testament dementerend was en het te leveren bewijs daartoe. Geïntimeerden hebben in eerste aanleg - na wijziging van eis – gevorderd de nietigverklaring dan wel [...]

Door | 28 april 2019

Nietig testament. Beroepsaansprakelijkheid notaris. Causaal verband en de omvang van de schade. Schadebegroting. Deskundigenbericht. Waardering onroerend goed.

Van onze advocaat nietig testament. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 2 april 2019 uitspraak gedaan over het causaal verband en de omvang van de schade na een beroepsfout van een notaris, ten gevolge waarvan een testament nietig was verklaard. Geïntimeerde en E hebben een verklaring voor recht gevorderd, inhoudende dat het testament van 10 januari [...]

Door | 21 april 2019

Beroep op nietigheid van testament in verband met wilsonbekwaamheid van erflater. Dementie? Bewijs.

Van onze advocaat nietig testament. De Rechtbank Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een beroep op de nietigheid van een testament in verband met de wilsonbekwaamheid (dementie) van de erflater. Beroep op nietigheid van testament in verband met wilsonbekwaamheid van erflater. Dementie? Bewijs. De rechter oordeelt als volgt. De vordering van A [...]

Door | 13 april 2019

Testament nietig of vernietigbaar? Wilsonbekwaamheid van erflater? Is er druk uitgeoefend op erflater? Misbruik? Redelijkheid en billijkheid.

Van onze advocaat nietig testament. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de nietigheid van een testament. Het testament van erflaatster is geldig, omdat niet is gebleken dat de erflaatster wilsonbekwaam was dan wel dat de pastoor bij het opmaken van het testament druk heeft uitgeoefend op de erflaatster. Naar de kern [...]

Door | 6 april 2019