Monthly Archives: juni 2019

Afgifte medisch dossier van erflaatster aan nabestaande, met het oog op inroepen nietigheid testament. Kort geding. Voldoende zwaarwegend belang om beroepsgeheim te doorbreken.

Van onze advocaat nietig testament. De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 19 februari 2019 uitspraak gedaan over het verzoek in kort geding tot afgifte van het medisch dossier van de erflaatster aan nabestaande, met het oog op het inroepen van de nietigheid van het testament. Voldoende zwaarwegend belang om beroepsgeheim te doorbreken. Eiseres vordert dat de [...]

Door | 27 juni 2019

Was erflater ten tijde van de totstandkoming van het testament dementerend? Bewijsopdracht.

Van onze advocaat nietig testament. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 19 maart 2019 uitspraak gedaan over de vraag of de erflater ten tijde van de totstandkoming van het testament dementerend was. Bewijsopdracht. Geïntimeerden hebben in eerste aanleg - na wijziging van eis - gevorderd: (i) Primair: de nietigverklaring dan wel vernietiging van het testament van [...]

Door | 22 juni 2019

Afleggen van rekening en verantwoording over het beheer van het vermogen van een wilsonbekwame.

Van onze advocaat nietig testament. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 7 mei 2019 uitspraak gedaan over het afleggen van rekening en verantwoording over het beheer over het vermogen van een wilsonbekwame. Bij genoemd tussenarrest zijn geïntimeerden, overeenkomstig hun verzoek, in de gelegenheid gesteld om rekening en verantwoording af te leggen over hun handelingen gebaseerd op [...]

Door | 16 juni 2019

Klacht tegen notaris. De notaris wordt verweten dat hij onvoldoende zorgvuldig invulling heeft gegeven aan een kernverantwoordelijkheid van de notaris om te waken voor een vrije en onafhankelijke wilsvorming van de testateur bij het opmaken van het testament.

Van onze advocaat nietig testament. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 28 mei 2019 uitspraak gedaan over een klacht tegen een notaris. De notaris wordt verweten dat hij onvoldoende zorgvuldig invulling heeft gegeven aan een kernverantwoordelijkheid van de notaris om te waken voor een vrije en onafhankelijke wilsvorming van de testateur bij het opmaken van het [...]

Door | 6 juni 2019