Monthly Archives: september 2019

Kort geding. Nietig testament? Medische geheimhoudingsplicht. Afgifte medisch dossier?

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 13 augustus 2019 in kort geding uitspraak gedaan over de afgifte van een medisch dossier voor de vaststelling van de wilsonbekwaamheid van de erflater ten tijde van het opmaken van het testament. Nietig testament? Medische geheimhoudingsplicht. Afgifte medisch dossier? De rechter oordeelt als volgt. Op grond van artikel 7:454 lid [...]

Door | 24 september 2019

Nietig testament? Was een bijna honderdjarige vrouw in staat haar wil te bepalen bij een testamentswijziging?

De Rechtbank Amsterdam heeft op 24 juli 2019 uitspraak gedaan over de vraag of een bijna honderdjarige vrouw in staat was haar wil te bepalen bij een testamentswijziging. Bij testament heeft erflaatster haar kinderen voor gelijke delen tot haar erfgenamen benoemd. Een van de erfgenamen vordert een verklaring voor recht dat het testament van erflaatster [...]

Door | 16 september 2019

Nietig testament? Wijziging van een testament onder de invloed van een geestesstoornis? Deskundigenbericht.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 6 augustus 2019 uitspraak gedaan over de vraag of een testament nietig was omdat mogelijk een wijziging van het testament onder de invloed van een geestesstoornis had plaatsgevonden. De stellingen van de advocaat van de erfgenaam komen in de kern neer op het volgende. Het karakter van de erflater heeft [...]

Door | 9 september 2019

Klacht tegen notaris. Zorgvuldigheidsnorm. Vaststellen een vrije en onafhankelijke wilsvorming van de testateur.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 28 mei 2019 uitspraak gedaan over een klacht tegen een notaris. Was de notaris onzorgvuldig geweest bij het vaststellen van een vrije en een onafhankelijke wilsvorming van de testateur? De klager is de zoon van de erflaatster. Op 13 maart 2015 is de notaris door de zoon van erflaatster en [...]

Door | 1 september 2019