Monthly Archives: oktober 2019

Medisch beroepsgeheim. Verstrekken van medische gegevens ter vaststelling van de geestelijke gesteldheid van de erflater bij de verkoop van onroerend goed?

De Rechtbank Overijssel heeft op 16 april 2019 uitspraak gedaan over het verstrekken van medische gegevens ter vaststelling van geestelijke gesteldheid van de erflater bij de verkoop onroerend goed. Bij de beoordeling van de vordering van eiseres moet het volgende voorop gesteld worden. Ingevolge het bepaalde in artikel 7:457 eerste lid van het Burgerlijk Wetboek [...]

Door | 29 oktober 2019

Volmacht. Afleggen van rekening en verantwoording? Geldopnames. Was de erflater wilsonbekwaam?

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een vordering van de erfgenamen om mede-erfgenamen en gevolmachtigden te veroordelen tot het afleggen van rekening en verantwoording over pin- en kasopnames en overboekingen van tot nalatenschap behorende bankrekeningen. Was de erflater wilsonbekwaam? Bij tussenarrest heeft het hof de neuroloog Van Dijk als deskundige benoemd [...]

Door | 21 oktober 2019

Verklaring van recht met betrekking tot de nietigverklaring van een testament.

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 3 juli 2019 uitspraak gedaan over een verzochte verklaring van recht van een nietigverklaring van een testament. Conform het testament is gedaagde enig en algeheel erfgenaam. Vast staat dat ten tijde van het maken van het testament de geestelijke stoornis van de erflater een redelijke waardering van de bij de [...]

Door | 8 oktober 2019

Vordering tot de nietigverklaring van een testament. Bewijsopdracht.

De Rechtbank Noord-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een vordering tot de nietigverklaring van een testament. De rechter geeft een bewijsopdracht. Ingevolge artikel 3:34 lid 1 BW wordt, indien iemand wiens geestvermogens blijvend of tijdelijk zijn gestoord iets heeft verklaard, de met diens verklaring overeenstemmende wil geacht te ontbreken, indien de stoornis een [...]

Door | 1 oktober 2019