Monthly Archives: november 2019

Nietig testament? Was erflaatster in staat haar wil te bepalen? Bewijs door getuigen. Verpleegkundigen. Beroepsgeheim en verschoningsrecht.

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 2 juli 2019 uitspraak gedaan over de vraag of bij het bewijs over de wilsonbekwaamheid van de erflater de verpleegkundigen als getuigen een functioneel verschoningsrecht toekwamen. Erflaatster woonde ten tijde van het opstellen en verlijden van het testament nog zelfstandig. Om zelfstandig te kunnen wonen had erflaatster hulp nodig [...]

Door | 25 november 2019

Nietigheid uiterste wilsbeschikkingen in testament van geestelijk gehandicapte wegens wilsonbekwaamheid?

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 30 juli 2019 uitspraak gedaan over de vraag of de uiterste wilsbeschikkingen in een testament van een geestelijk gehandicapte nietig waren wegens wilsonbekwaamheid? Nietigheid uiterste wilsbeschikkingen in testament van geestelijk gehandicapte wegens wilsonbekwaamheid? De rechter oordeelt als volgt. Aan het hoger beroep ligt de stelling ten grondslag dat erflater leed [...]

Door | 20 november 2019

Afleggen van rekening en verantwoording over pin- en kasopnames en overboekingen van tot nalatenschap behorende bankrekeningen? Volmacht. Was erflater ten tijde van de verlening van de volmacht wilsonbekwaam?

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of de erflater wilsonbekwaam was ten tijden van het verlenen van een volmacht van het beheer van haar gelden. Bij tussenarrest van 15 augustus 2017 heeft het hof de neuroloog D als deskundige benoemd en hem de opdracht verstrekt om, aan de hand [...]

Door | 12 november 2019

Is het testament nietig vanwege een geestelijke stoornis van de erflater? Dementie?

De Rechtbank Noord-Nederland heeft op 22 mei 2019 uitspraak gedaan over de vraag of het testament nietig was vanwege een geestelijke stoornis van de erflater In het tussenvonnis is kort samengevat overwogen, dat de inhoud van het rapport van 3 februari 2016 van de specialist ouderengeneeskunde onvoldoende is om tot het oordeel te komen dat [...]

Door | 5 november 2019