Monthly Archives: december 2019

Rechtsgeldigheid van een testament. Uitleg van een testament. Onterving?

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de rechtsgeldigheid en uitleg van een testament. Partijen verschillen van mening over de vraag of erflaatster de heer A bij testament van 28 oktober 2016 heeft onterfd. De advocaat van eiser heeft zich ter comparitie met een beroep op uitleg van het testament op het [...]

Door | 18 december 2019

Is de notaris tekortgeschoten in de beoordeling van de wilsbekwaamheid van de erflater bij het opmaken van een testament?

Het Gerechtshof Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of een notaris tekort geschoten was in de beoordeling van de wilsbekwaamheid van de erflater tot het opmaken van een testament. De rechter stelt voorop dat als uitgangspunt geldt dat iedereen aan wie op grond van de wet de bekwaamheid daartoe niet is [...]

Door | 11 december 2019

Erflater wilsonbekwaam? Volmacht. Rekening-courantverhouding met erflater?

De Rechtbank Rotterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of de erflater wilsonbekwaam was tijdens het beheer van haar gelden. Tussen partijen staat vast dat gedaagden tijdens het leven van erflater de beschikking hadden over een bedrag in contanten van erflater en dat gedaagde gemachtigd was voor de door erflater in Nederland [...]

Door | 3 december 2019