Monthly Archives: januari 2020

Ondertekening van leningsovereenkomsten door erflater. Wilsgebrek? Geestelijke stoornis? Misbruik van omstandigheden? Wettelijk kader.

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 1 oktober 2019 uitspraak gedaan over wilsgebreken bij een geestelijke stoornis van de erflater bij het aangaan van een lening. Ondertekening van leningsovereenkomsten door erflater. Wilsgebrek? Geestelijke stoornis? Misbruik van omstandigheden? Wettelijk kader. De rechter oordeelt als volgt. Artikel 3:34 lid 1 BW bepaalt het volgende. Heeft iemand wiens [...]

Door | 27 januari 2020

Wie is erfgenaam? Er is geen testament, maar wel een concept-testament. Vormvoorschriften van een rechtsgeldig testament. Wil van de erflater. Redelijkheid en billijkheid.

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 6 augustus 2019 uitspraak gedaan over de vraag wie in dit geschil wie enig erfgenaam is in een nalatenschap. Er is geen testament, maar wel een concept. Dient in het onderhavig geval daarom op grond van de redelijkheid en billijkheid te worden afgeweken van het wettelijk vormvoorschrift van artikel [...]

Door | 18 januari 2020

Is een wijziging van een testamentaire last mogelijk?

De Rechtbank Limburg heeft op 16 oktober 2019 uitspraak gedaan over de wijziging van een testamentaire last. De testamentaire last die aan verzoekster is opgelegd houdt kort gezegd in dat een stichting diende te worden opgericht waarin het vermogen van de nalatenschap zou worden ondergebracht. Het doel van de stichting was het bevorderen van de [...]

Door | 12 januari 2020