Monthly Archives: februari 2020

Is het testament nietig vanwege een geestelijke stoornis? Was sprake van een progressieve dementie bij erflater?

De Rechtbank Noord-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of het testament nietig was vanwege een geestelijke stoornis. Was er sprake van een progressieve dementie bij de erflater? De rechtbank acht eisers na het horen van de ouderengeneeskunde als getuige geslaagd in het bewijs van zijn stelling dat erflaatster ten tijde van [...]

Door | 23 februari 2020

Rechtsgeldig testament? Schending van vormvoorschriften? Identificatieplicht. Testament vernietigbaar of nietig?

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 23 oktober 2019 uitspraak gedaan over de nietigheid of vernietigbaarheid van een testament wegens vormfouten en het ontbreken van een duidelijke wil van de erflater in het testament. Ter onderbouwing en beargumentering van hun vorderingen brengen eisers het navolgende naar voren. Het testament mist authenticiteit. Immers artikel 39 lid 1 [...]

Door | 17 februari 2020

Uitleg van een testament. Dient het testament van erflater zo uitgelegd te worden dat erflater bedoeld heeft de wilsrechten in zijn testament uit te sluiten?

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 5 november 2019 uitspraak gedaan over de uitleg van een testament. Diende het testament van erflater zo uitgelegd te worden dat bedoeld is de wilsrechten van artikel 4:21 BW uit te sluiten? Gelet op de vordering van de erfgenaam is het geschil in rechte beperkt tot de vraag of erflater [...]

Door | 9 februari 2020

Kan een testament worden gewijzigd bij een overeenkomst? Einde van het testamentaire bewind?

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 28 augustus 2019 uitspraak gedaan over de vraag of een testament kan worden gewijzigd bij een overeenkomst. Verzoeker vraagt de rechtbank primair om voor recht te verklaren dat het testamentaire bewind is geëindigd op 8 juli 2016 toen hij 24 jaar oud werd. Volgens verzoeker wordt testamentair bewind blijkens artikel [...]

Door | 3 februari 2020