Monthly Archives: maart 2020

Nietigverklaring testament op grond van geestelijke stoornis. Verklaring voor recht dat sprake is van nietigheid van het testament.

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de nietigverklaring van een testament op grond van geestelijke stoornis en over een verzoek tot een verklaring voor recht dat sprake is van de nietigheid van dit testament. Eiseressen leggen aan hun vordering – samengevat – het volgende ten grondslag. Nu het huwelijk van nietig [...]

Door | 30 maart 2020

De poortwachtersfunctie van de notaris bij het vaststellen van de wilsbekwaamheid van de erflater bij het verlenen van een volmacht.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de poortwachtersfunctie van de notaris met bettrekking tot het vaststellen van de wilsbekwaamheid van een erflater bij het verlenen van een volmacht. Klager verwijt de notaris dat hij ernstig tekortgeschoten is in de uitoefening van zijn taken en zich niet heeft gehouden aan zijn poortwachtersfunctie. [...]

Door | 22 maart 2020

Wilsonbekwaamheid van de erflater. Bewijs. Vordering tot inzage van notarieel dossier inzake testament. Geheimhoudingsplicht notaris. Verschoningsrecht.

De Rechtbank Limburg heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een vordering op grond van artikel 843a Rv ten aanzien van een notarieel dossier inzake het testament afgewezen vanwege de geheimhoudingsplicht van de notaris. De moeder van eisers (erflaatster) is op 2015 op 87-jarige leeftijd overleden. Op 2 november 2015 (twee weken vóór haar overlijden) [...]

Door | 16 maart 2020

Kort geding. Nietig testament? Wilsonbekwaamheid erflater? Bewijs. Medische geheimhoudingsplicht. Afgifte medisch dossier.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan in kort geding over de medische geheimhoudingsplicht en de afgifte van een medisch dossier. Het hof stelt voorop dat bij beantwoording van de vraag of een in kort geding verlangde voorziening, hetzij na toewijzing, hetzij na weigering daarvan, in hoger beroep voor toewijzing in aanmerking komt, [...]

Door | 8 maart 2020

Wijziging van een testament onder de invloed van een geestelijke stoornis? Bewijs. Tegenstrijdige deskundigenberichten van partijen. De rechter benoemt een onafhankelijk deskundige.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak over het te leveren bewijs van een geestelijke stoornis van de erflater bij het opmaken van een testament. Ingevolge het bepaalde in artikel 3:34 BW zijn uiterste wilsbeschikkingen die zijn gemaakt door iemand van wie op dat moment de geestvermogens tijdelijk of blijvend waren gestoord, nietig, indien [...]

Door | 2 maart 2020