Monthly Archives: april 2020

Nietig testament? Was de erflater ten tijde van het opmaken van het testament dementerend? Medisch deskundigen. Waarderen van bewijs.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of de erflater ten tijde van de totstandkoming van het testament dementerend was. Teneinde toe te komen aan de fase van bewijslevering dient vast komen te staan dat appellante de stelling van geïntimeerden voldoende gemotiveerd heeft betwist. Appellante heeft betwist dat sprake was [...]

Door | 20 april 2020

Is het testament nietig vanwege een geestelijke stoornis bij erflater? Progressieve dementie. Bewijs.

De Rechtbank Noord-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of het testament van de erflater nietig was vanwege een geestelijke stoornis bij de erflater. De rechtbank handhaaft hetgeen in het tussenvonnis van 28 februari 2018 is overwogen en beslist. Bij tussenvonnis van 28 februari 2018 is eisers opgedragen te bewijzen dat erflaatster [...]

Door | 14 april 2020

Heeft de notaris onzorgvuldig gehandeld bij de totstandkoming van het testament van de erflater? Vaststelling van de wilsonbekwaamheid van de testateur.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of de notaris onzorgvuldig gehandeld had bij de totstandkoming van het testament van de erflater in verband met de vaststelling van de wilsonbekwaamheid van de testateur. Aan de orde is of de notaris gerede twijfel had moeten hebben aan de wilsbekwaamheid van testateur [...]

Door | 6 april 2020