Monthly Archives: mei 2020

Nietig testament? Beroep op de nietigheid van het testament voldoende onderbouwd? Bewijs van wilsonbekwaamheid. Medisch dossier noodzakelijk als bewijs?

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 21 januari 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de nietigheid van het testament voldoende was onderbouwd. Is het testament nietig? Volgens appellanten moet het testament van hun vader nietig worden verklaard omdat vader ten tijde van het opmaken daarvan leed aan een geestelijke stoornis die hem belette tot een [...]

Door | 25 mei 2020

Nietig testament? Was erflater wilsonbekwaam ten tijde van het passeren van het testament?

De Rechtbank Noord-Holland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of het testament van erflater nietig was. Was de erflater wilsonbekwaam ten tijde van het passeren van het testament? Eiseres vordert een verklaring voor recht dat het op door de notaris verleden testament nietig is wegens een geestelijke stoornis van erflater. Nietig testament? [...]

Door | 18 mei 2020

Kort geding. Vordering tot afgifte medisch dossier van erflaatster met het oog op het inroepen van de nietigheid van het testament.

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan in kort geding over een vordering tot de afgifte van het medisch dossier van de erflaatster met het oog op het te leveren bewijs bij het inroepen van de nietigheid van het testament wegens wilsonbekwaamheid van de erflaatster. Eiseres vordert dat de voorzieningenrechter van deze rechtbank [...]

Door | 4 mei 2020