Testament nietig? Was de erflater wilsonbekwaam ten tijde van het opmaken van het testament?

De Rechtbank Limburg heeft op 24 juni 2020 uitspraak gedaan over de vraag of het testament nietig was op grond van de wilsonbekwaamheid van de erflater ten tijde van het opmaken van het testament. Eiser vordert te verklaren voor recht, dat het testament van erflaatster nietig is. Beroep op artikel 3:34 lid 1 BW Eiser [...]