Monthly Archives: augustus 2020

Nietig testament? Erflater wilsonbekwaam? Bewijs. Geestelijke stoornis?

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 16 juni 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een testament nietig was wegens een geestelijke stoornis van de erflater tijdens het opmaken van zijn testament. Partijen zijn twee van de vier kinderen van de erflaatster. In 2012 is door een geriater bij erflaatster de diagnose vasculaire dementie gesteld. Op [...]

Door | 24 augustus 2020

Uitleg van een testament. Is het biologische kind volgens het testament van vader erfgenaam geworden? Minderjarige. Wettelijke vertegenwoordiging.

De Rechtbank Gelderland heeft op 1 juli 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een biologisch kind volgens het testament van vader erfgenaam was geworden. Moet het testament echter aldus worden uitgelegd dat hij toch als erfgenaam moet worden aangemerkt? Vast staat dat de wettelijk vertegenwoordiger ten tijde van het overlijden niet met erflater samenwoonde. [...]

Door | 20 augustus 2020

Erfrecht. Uitleg van een testament. Legaat. Aftrek van erfbelasting?

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 24 maart 2020 uitspraak gedaan over de uitleg van een testament met betrekking tot een legaat. Partijen zijn het niet eens over de verhoudingen die de uiterste wil kennelijk wenst te regelen. Appellanten stellen dat erflaatster wilde regelen dat geïntimeerde haar erfgenaam was en dat haar banktegoeden na aftrek van [...]

Door | 10 augustus 2020

Nietig testament? Wilsonbekwaamheid van erflater? Misbruik van omstandigheden? Uitleg van een testament.

De Rechtbank Limburg heeft op 24 juni 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een testament nietig was vanwege wilsonbekwaamheid van de erflater of vernietigbaar vanwege misbruik van omstandigheden bij de totstandkoming daarvan. Eiser vordert te verklaren voor recht, dat het testament van erflaatster nietig is of dit testament te vernietigen. Eiser beroept zich erop [...]

Door | 3 augustus 2020