toon

About Toon Kool

This author has not yet filled in any details..
So far Toon Kool has created 96 blog entries.

Is de notaris jegens zoon van erflater aansprakelijk wegens onvoldoende onderzoek naar geestesgesteldheid erflater bij verlijden van het testament? Wilsonbekwaamheid erflater?

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 21 april 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de notaris jegens zoon van erflater aansprakelijk was wegens onvoldoende onderzoek naar geestesgesteldheid erflater bij verlijden van het testament. Met de grieven voert appellant aan dat de Notaris onzorgvuldig heeft gehandeld, omdat zij heeft nagelaten nader onderzoek te verrichten naar de [...]

Door | 29 juni 2020

Nietig testament? Vaststelling van de wilsonbekwaamheid van erflater. Bewijs. Geheimhoudingsplicht van de notaris. Doorbreking geheimhoudingsplicht notaris?

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 9 juni 2020 uitspraak gedaan in kort geding over de reikwijdte van de geheimhoudingsplicht van de notaris bij de bewijsvoering van de wilsonbekwaamheid van een erflater. Eisers hebben onvoldoende weersproken aangevoerd dat zij een spoedeisend belang hebben bij hun vorderingen omdat de nalatenschap van erflaatster afgewikkeld dient te worden terwijl [...]

Door | 22 juni 2020

Nietig testament? Bewijsvoering van wilsonbekwaamheid van erflater. Geheimhoudingsplicht van een huisarts. Afgifte medisch dossier?

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 9 juni 2020 uitspraak gedaan over de geheimhoudingsplicht van een huisarts bij de bewijsvoering van de wilsonbekwaamheid van de erflater. Tussen eisers en de huisarts is in geschil of het medisch beroepsgeheim van de huisarts de afgifte van het medisch dossier van erflaatster aan eisers belet. Eisers stellen in dit [...]

Door | 15 juni 2020

Erfrecht. Geheimhoudingsplicht van de notaris. Hoever strekt de geheimhoudingsplicht van de notaris? Vertrouwensrelatie.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 28 april 2020 uitspraak gedaan over de geheimhoudingsplicht van de notaris. Hoever strekt de geheimhoudingsplicht van de notaris? Volgens klaagster valt de werkwijze van de oud-notaris niet onder zijn geheimhoudingsplicht en had hij derhalve aan de advocaat en de bewindvoerders van de zus daaromtrent openheid van zaken moeten geven. Door [...]

Door | 8 juni 2020

Heeft notaris onvoldoende zorgvuldigheid betracht bij beoordeling van wilsbekwaamheid erflaatster en bij mogelijke beïnvloeding door derden bij totstandkoming testament?

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 18 februari 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een notaris onvoldoende zorgvuldigheid had betracht bij de beoordeling van de wilsbekwaamheid van de erflaatster en bij de mogelijke beïnvloeding door derden bij de totstandkoming van het testament. Klaagster heeft in haar klaagschrift aangevoerd dat mogelijk sprake is geweest van beïnvloeding [...]

Door | 1 juni 2020

Nietig testament? Beroep op de nietigheid van het testament voldoende onderbouwd? Bewijs van wilsonbekwaamheid. Medisch dossier noodzakelijk als bewijs?

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 21 januari 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de nietigheid van het testament voldoende was onderbouwd. Is het testament nietig? Volgens appellanten moet het testament van hun vader nietig worden verklaard omdat vader ten tijde van het opmaken daarvan leed aan een geestelijke stoornis die hem belette tot een [...]

Door | 25 mei 2020

Nietig testament? Was erflater wilsonbekwaam ten tijde van het passeren van het testament?

De Rechtbank Noord-Holland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of het testament van erflater nietig was. Was de erflater wilsonbekwaam ten tijde van het passeren van het testament? Eiseres vordert een verklaring voor recht dat het op door de notaris verleden testament nietig is wegens een geestelijke stoornis van erflater. Nietig testament? [...]

Door | 18 mei 2020

Kort geding. Vordering tot afgifte medisch dossier van erflaatster met het oog op het inroepen van de nietigheid van het testament.

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan in kort geding over een vordering tot de afgifte van het medisch dossier van de erflaatster met het oog op het te leveren bewijs bij het inroepen van de nietigheid van het testament wegens wilsonbekwaamheid van de erflaatster. Eiseres vordert dat de voorzieningenrechter van deze rechtbank [...]

Door | 4 mei 2020