toon

About Toon Kool

This author has not yet filled in any details..
So far Toon Kool has created 84 blog entries.

Heeft de notaris onzorgvuldig gehandeld bij de totstandkoming van het testament van de erflater? Vaststelling van de wilsonbekwaamheid van de testateur.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of de notaris onzorgvuldig gehandeld had bij de totstandkoming van het testament van de erflater in verband met de vaststelling van de wilsonbekwaamheid van de testateur. Aan de orde is of de notaris gerede twijfel had moeten hebben aan de wilsbekwaamheid van testateur [...]

Door | 6 april 2020

Nietigverklaring testament op grond van geestelijke stoornis. Verklaring voor recht dat sprake is van nietigheid van het testament.

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de nietigverklaring van een testament op grond van geestelijke stoornis en over een verzoek tot een verklaring voor recht dat sprake is van de nietigheid van dit testament. Eiseressen leggen aan hun vordering – samengevat – het volgende ten grondslag. Nu het huwelijk van nietig [...]

Door | 30 maart 2020

De poortwachtersfunctie van de notaris bij het vaststellen van de wilsbekwaamheid van de erflater bij het verlenen van een volmacht.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de poortwachtersfunctie van de notaris met bettrekking tot het vaststellen van de wilsbekwaamheid van een erflater bij het verlenen van een volmacht. Klager verwijt de notaris dat hij ernstig tekortgeschoten is in de uitoefening van zijn taken en zich niet heeft gehouden aan zijn poortwachtersfunctie. [...]

Door | 22 maart 2020

Wilsonbekwaamheid van de erflater. Bewijs. Vordering tot inzage van notarieel dossier inzake testament. Geheimhoudingsplicht notaris. Verschoningsrecht.

De Rechtbank Limburg heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een vordering op grond van artikel 843a Rv ten aanzien van een notarieel dossier inzake het testament afgewezen vanwege de geheimhoudingsplicht van de notaris. De moeder van eisers (erflaatster) is op 2015 op 87-jarige leeftijd overleden. Op 2 november 2015 (twee weken vóór haar overlijden) [...]

Door | 16 maart 2020

Kort geding. Nietig testament? Wilsonbekwaamheid erflater? Bewijs. Medische geheimhoudingsplicht. Afgifte medisch dossier.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan in kort geding over de medische geheimhoudingsplicht en de afgifte van een medisch dossier. Het hof stelt voorop dat bij beantwoording van de vraag of een in kort geding verlangde voorziening, hetzij na toewijzing, hetzij na weigering daarvan, in hoger beroep voor toewijzing in aanmerking komt, [...]

Door | 8 maart 2020

Wijziging van een testament onder de invloed van een geestelijke stoornis? Bewijs. Tegenstrijdige deskundigenberichten van partijen. De rechter benoemt een onafhankelijk deskundige.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak over het te leveren bewijs van een geestelijke stoornis van de erflater bij het opmaken van een testament. Ingevolge het bepaalde in artikel 3:34 BW zijn uiterste wilsbeschikkingen die zijn gemaakt door iemand van wie op dat moment de geestvermogens tijdelijk of blijvend waren gestoord, nietig, indien [...]

Door | 2 maart 2020

Is het testament nietig vanwege een geestelijke stoornis? Was sprake van een progressieve dementie bij erflater?

De Rechtbank Noord-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of het testament nietig was vanwege een geestelijke stoornis. Was er sprake van een progressieve dementie bij de erflater? De rechtbank acht eisers na het horen van de ouderengeneeskunde als getuige geslaagd in het bewijs van zijn stelling dat erflaatster ten tijde van [...]

Door | 23 februari 2020

Rechtsgeldig testament? Schending van vormvoorschriften? Identificatieplicht. Testament vernietigbaar of nietig?

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 23 oktober 2019 uitspraak gedaan over de nietigheid of vernietigbaarheid van een testament wegens vormfouten en het ontbreken van een duidelijke wil van de erflater in het testament. Ter onderbouwing en beargumentering van hun vorderingen brengen eisers het navolgende naar voren. Het testament mist authenticiteit. Immers artikel 39 lid 1 [...]

Door | 17 februari 2020

Uitleg van een testament. Dient het testament van erflater zo uitgelegd te worden dat erflater bedoeld heeft de wilsrechten in zijn testament uit te sluiten?

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 5 november 2019 uitspraak gedaan over de uitleg van een testament. Diende het testament van erflater zo uitgelegd te worden dat bedoeld is de wilsrechten van artikel 4:21 BW uit te sluiten? Gelet op de vordering van de erfgenaam is het geschil in rechte beperkt tot de vraag of erflater [...]

Door | 9 februari 2020

Kan een testament worden gewijzigd bij een overeenkomst? Einde van het testamentaire bewind?

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 28 augustus 2019 uitspraak gedaan over de vraag of een testament kan worden gewijzigd bij een overeenkomst. Verzoeker vraagt de rechtbank primair om voor recht te verklaren dat het testamentaire bewind is geëindigd op 8 juli 2016 toen hij 24 jaar oud werd. Volgens verzoeker wordt testamentair bewind blijkens artikel [...]

Door | 3 februari 2020