Brenner advocaten

About Brenner advocaten

This author has not yet filled in any details..
So far Brenner advocaten has created 125 blog entries.

Wilsgebrek. Misbruik van omstandigheden. Maatstaf. Toetsingsnorm. Afhankelijkheid. Schenking.

De Advocaat-Generaal bij het Parket bij de Hoge Raad heeft enige tijd geleden de te hanteren toetsingsnorm bij misbruik van omstandigheden besproken. Een vader op leeftijd had zeer aanzienlijke schenkingen gedaan aan een zoon en diens partner, bij wie hij destijds inwoonde en door wie hij werd verzorgd. Enkele jaren later, nadat hij niet langer [...]

Door | 18 januari 2021

Erfrecht. Vordering tot nietigverklaring van een testament. Bewijs. Medische gegevens. Benoeming van een deskundige. Voorschot kosten deskundigenbericht?

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 9 december 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de wilsonbekwaamheid van de erflater ten tijde van het opmaken van het testament bewezen verklaard kon worden. Naar het oordeel van de rechtbank dient in deze procedure eerst komen vast te staan of erflater op 10 maart 2016 wilsbekwaam was of [...]

Door | 11 januari 2021

Erfrecht. Wilsonbekwaamheid van erflaatster vanwege de toekenning van een persoonsgebonden budget? Geestelijke stoornis?

De Rechtbank Gelderland heeft op 16 december2020 uitspraak gedaan over de vraag of de erflaatster nog wel wilsbekwaam was vanwege de toekenning van een persoonsgebonden budget. Voordat het bestaan van een verplichting tot rekening en verantwoording kan worden beoordeeld, zal de rechtbank eerst aandacht besteden aan de geestelijke gezondheid van erflaatster ten tijde van – [...]

Door | 4 januari 2021

Erfrecht. Erflater onterft zijn geregistreerde partner. Is het testament nietig vanwege de wilsonbekwaamheid van de erflater? Geestelijke stoornis? Medisch Bewijs.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 8 december 2020 uitspraak gedaan over de vraag of het testament van erflater, die zijn geregistreerde partner had onterfd, nietigheid was vanwege de wilsonbekwaamheid van erflater. Erflater C heeft op 2 december 2013 een testament gemaakt. Hij heeft daarin zijn geregistreerde partner (appellante) uitdrukkelijk onterfd en zijn neef (geïntimeerde) tot [...]

Door | 14 december 2020

Erfrecht. Rechtsgeldigheid testament. Vormvereisten bij herroeping van een testament. Vernietiging? Codicil.

De Rechtbank Rotterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vormvereisten en rechtsgeldigheid van een herroeping van een testament. Eisers betwisten de rechtsgeldigheid van het geschrift gedateerd 2 augustus 2014 waarin staat dat gedaagde rechthebbende zou zijn geworden op huis en inboedel van erflaatster. Erflaatster was in 2014 al dement. Erfrecht. Rechtsgeldigheid testament. Vormvereisten. [...]

Door | 7 december 2020

Erfrecht. Uitleg van een testament. Uiterste wilsbeschikking. Onterving. Redelijkheid en billijkheid.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 28 april 2020 uitspraak gedaan over de uitleg van een testament waarbij de echtgenoot van de erflaatster door de erflaatster was onterfd. Appellant licht de grieven op niet (geheel) navolgbare wijze toe. Het hof begrijpt zijn toelichting - samengevat - als volgt. Het testament staat op gespannen voet met de [...]

Door | 30 november 2020

Erfrecht. Is het testament nietig wegens een geestelijke stoornis van de erflater? Bewijslast. Onderbouwing met medische gegevens. Medisch bewijs.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 21 januari 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een testament nietig was vanwege een veronderstelde geestelijke stoornis van de erflater. Volgens appellanten moet het testament van hun vader nietig worden verklaard omdat vader ten tijde van het opmaken daarvan (op 18 november 2003) leed aan een geestelijke stoornis die [...]

Door | 23 november 2020

Erfrecht. Schenking van geldbedrag door moeder aan zoon. Geestelijke stoornis? Misbruik van omstandigheden? Bewijs en bewijslast.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 16 juni 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een schenking Het gaat in deze zaak om de vraag of geïntimeerde een bedrag van € 14.000,- aan appellanten  moet terugbetalen, omdat zijn moeder niet heeft gewild dat geïntimeerde van haar bankrekening een bedrag van elk € 7.000,- aan zich zelf [...]

Door | 16 november 2020

Erfrecht. Verzoek tot de uitleg van een testament door de kantonrechter. Verbreken van een gemeenschappelijke huishouding.

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 19 oktober 2020 uitspraak gedaan over een over een verzoek tot de uitleg van een testament door kantonrechter op grond van artikel 96 Rv. Verzoekers hebben de kantonrechter ex artikel 96 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) in samenhang met art. 4:46 Burgerlijk Wetboek (BW) verzocht het laatst geldende [...]

Door | 9 november 2020

Erfrecht. Waren beide ouders nog wel wilsbekwaam? Geestelijke stoornis? CIZ indicatiebesluit. Bewijs en bewijslast.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 13 oktober 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de ouders van een erfgenaam nog wel wilsbekwaam waren tot het verrichten van rechtshandelingen. Het hof begrijpt de grieven van appellant als volgt. Met de grieven klaagt appellant dat de rechtbank hem heeft belast met bewijs terwijl geïntimeerde een volmacht had, [...]

Door | 2 november 2020