Van onze advocaat verdeling erfenis. Het Gerechtshof Den Haag heeft onlangs uitspraak gedaan over de onbevoegde verdeling van een erfenis door een bewindvoerder. Dit betekende dat de verdeling van de erfenis op de voet van artikel 3:185 BW nietig was.

Artikel 3:168 lid 2 BW geeft een bewindvoerder niet de bevoegdheid een nalatenschap te verdelen. Noch de beheerregeling noch de onderbewindstelling brengt een bevoegdheid mee voor de beheerders of bewindvoerders om een nalatenschap te verdelen. Het beheer kan alleen beschikkingen omvatten als die voor een normale exploitatie worden gevorderd.

De advocaat van de bewindvoerders verwees naar een verslag van het beheer van de nalatenschap van erflaatster. In dit verslag stond vermeld dat als eerste aan de erven € 32.500,- met aftrek van de gekochte roerende goederen uit de boedel was uitgekeerd, zodat de verdeling van de roerende goederen daarmee was afgerond. Voorts stond vermeld dat niets was overgemaakt naar de broer, zijnde  erfgenaam, omdat zijn saldo in de nalatenschap negatief was. Daarbij werd door de advocaat verwezen naar het punt in het verslag waarin stond vermeld dat de broer als erfgenaam een schuld van € 76.518,- aan de boedel had.

Voorts was overgelegd een brief van de advocaat van de bewindvoerders. Uit deze brief bleek dat de bewindvoerders betalingen aan erfgenamen hebben gedaan. Uit voornoemde brieven bleek ook dat de bewindvoerders de verdeling van de nalatenschap van erflaatster hadden voltooid. Door niet aan broer als erfgenaam een bedrag uit te keren omdat hij volgens de bewindvoerders een schuld aan de nalatenschap had, hebben de bewindvoerders gedwongen schuldtoerekening toegepast. Gedwongen schuldtoerekening is echter een verdelingshandeling, zoals blijkt uit artikel 4:228 BW. De advocaat van de broer heeft daarom bezwaar gemaakt tegen deze verdeling en gaf aan dat de broer als erfgenaam onrechtmatig was uitgesloten van de verdeling van de nalatenschap.

De rechter oordeelde dat de bewindvoerders onbevoegd de nalatenschap zelfstandig hadden verdeeld en de broer als erfgenaam ten onrechte niet in de verdeling van de erfenis was betrokken. Nu de broer als erfgenaam niet had deelgenomen aan de verdeling van de erfenis was er sprake van een nietige verdeling.

Heeft u vragen over de verdeling van een erfenis, het beheer of de  afwikkeling van een nalatenschap, bel dan gerust onze advocaat verdeling erfenis op 020-3980150.