Onze advocaat ziet vaak dat er bij de verdeling van de erfenis blijkt dat er geld is verdwenen tijdens het leven van erflater(s). De weg via rekening en verantwoording is dan een moeilijke weg, maar in de lagere jurisprudentie wordt steeds meer de mogelijkheid geopend voor de grond ‘onrechtmatige daad’. Zo ook in het vonnis van de rechtbank Midden Nederland van 1 maart 2017.

Erfgenaam A wordt aangesproken voor de overboeking van € 11.000,– van de rekening van erflater naar haar. Zij beschuldigt haar boekhouder en ex-echtgenoot, maar de rechtbank is hier niet van overtuigd en overweegt dat zij niet heeft bewezen dat het geld ten goede is gekomen aan erflater. De rechtbank bepaalt:

Aangezien dit kennelijk zonder rechtsgrond is gebeurd, kwalificeert de rechtbank deze toe-eigening als onrechtmatig omdat het een inbreuk is op het eigendomsrecht van erflater.

Vervolgens bepaalt de rechtbank dat deze vordering behoort tot de nalatenschap. Dat betekent dat de ene erfgenaam dit bedrag niet namens de nalatenschap van de andere erfgenaam kan vorderen, want deze andere erfgenaam is én schuldeiser én schuldenaar. Wel kan de vordering worden verrekend bij de verdeling van de erfenis.

Laat onze advocaat u helpen bij de verdeling van de erfenis, ook als er blijkt dat er geld tijdens het leven van erflaters is verdwenen. Onze advocaat kan dan op grond van onrechtmatige daad dat geld vorderen en bij de verdeling vorderen dat het verdwenen geld wordt verrekend met het erfdeel van de erfgenaam die het geld heeft ontvreemd. Bel onze advocaat: 020-3980150 of stel hier uw vraag.