Blog

Voor ieder rechtsgebied is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen, maar dit geldt in het bijzonder voor het erfrecht. Het nieuwe erfrecht is immers jong en ontwikkelt zich snel. Om die reden willen wij u op de hoogte houden van de laatste jurisprudentie, artikelen en wetgeving in onderstaande blog.

Is de notaris jegens zoon van erflater aansprakelijk wegens onvoldoende onderzoek naar geestesgesteldheid erflater bij verlijden van het testament? Wilsonbekwaamheid erflater?

29 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Is de notaris jegens zoon van erflater aansprakelijk wegens onvoldoende onderzoek naar geestesgesteldheid erflater bij verlijden van het testament? Wilsonbekwaamheid erflater?

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 21 april 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de notaris jegens zoon van erflater aansprakelijk was wegens onvoldoende onderzoek naar geestesgesteldheid erflater bij verlijden van het testament. Met de grieven voert appellant aan dat de Notaris onzorgvuldig heeft gehandeld, omdat zij heeft nagelaten nader onderzoek te verrichten naar de geestestoestand van de moeder, terwijl daar wel voldoende aanleiding voor was. De Notaris had het ‘Stappenplan Beoordeling Wilsbekwaamheid ten behoeve van notariële dienstverlening’ (hierna: het Stappenplan) moeten doorlopen, aangezien [...]

Nietig testament? Vaststelling van de wilsonbekwaamheid van erflater. Bewijs. Geheimhoudingsplicht van de notaris. Doorbreking geheimhoudingsplicht notaris?

22 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Nietig testament? Vaststelling van de wilsonbekwaamheid van erflater. Bewijs. Geheimhoudingsplicht van de notaris. Doorbreking geheimhoudingsplicht notaris?

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 9 juni 2020 uitspraak gedaan in kort geding over de reikwijdte van de geheimhoudingsplicht van de notaris bij de bewijsvoering van de wilsonbekwaamheid van een erflater. Eisers hebben onvoldoende weersproken aangevoerd dat zij een spoedeisend belang hebben bij hun vorderingen omdat de nalatenschap van erflaatster afgewikkeld dient te worden terwijl eisers op korte termijn dienen te beslissen of zij een procedure zullen opstarten om de nietigheid van het testament van 23 juni 2016 in te roepen. Eisers vorderen onder [...]

Nietig testament? Bewijsvoering van wilsonbekwaamheid van erflater. Geheimhoudingsplicht van een huisarts. Afgifte medisch dossier?

15 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Nietig testament? Bewijsvoering van wilsonbekwaamheid van erflater. Geheimhoudingsplicht van een huisarts. Afgifte medisch dossier?

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 9 juni 2020 uitspraak gedaan over de geheimhoudingsplicht van een huisarts bij de bewijsvoering van de wilsonbekwaamheid van de erflater. Tussen eisers en de huisarts is in geschil of het medisch beroepsgeheim van de huisarts de afgifte van het medisch dossier van erflaatster aan eisers belet. Eisers stellen in dit verband, verkort weergegeven, dat hun belangen zodanig zwaarwegend zijn dat de geheimhoudingsplicht van de huisarts dient te worden doorbroken. Eisers stellen dat er voldoende aanwijzingen bestaan dat erflaatster ten [...]

Erfrecht. Geheimhoudingsplicht van de notaris. Hoever strekt de geheimhoudingsplicht van de notaris? Vertrouwensrelatie.

8 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Geheimhoudingsplicht van de notaris. Hoever strekt de geheimhoudingsplicht van de notaris? Vertrouwensrelatie.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 28 april 2020 uitspraak gedaan over de geheimhoudingsplicht van de notaris. Hoever strekt de geheimhoudingsplicht van de notaris? Volgens klaagster valt de werkwijze van de [...]

Heeft notaris onvoldoende zorgvuldigheid betracht bij beoordeling van wilsbekwaamheid erflaatster en bij mogelijke beïnvloeding door derden bij totstandkoming testament?

1 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Heeft notaris onvoldoende zorgvuldigheid betracht bij beoordeling van wilsbekwaamheid erflaatster en bij mogelijke beïnvloeding door derden bij totstandkoming testament?

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 18 februari 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een notaris onvoldoende zorgvuldigheid had betracht bij de beoordeling van de wilsbekwaamheid van de erflaatster en [...]

Nietig testament? Beroep op de nietigheid van het testament voldoende onderbouwd? Bewijs van wilsonbekwaamheid. Medisch dossier noodzakelijk als bewijs?

25 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Nietig testament? Beroep op de nietigheid van het testament voldoende onderbouwd? Bewijs van wilsonbekwaamheid. Medisch dossier noodzakelijk als bewijs?

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 21 januari 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de nietigheid van het testament voldoende was onderbouwd. Is het testament nietig? Volgens appellanten moet het [...]

Nietig testament? Was erflater wilsonbekwaam ten tijde van het passeren van het testament?

18 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Nietig testament? Was erflater wilsonbekwaam ten tijde van het passeren van het testament?

De Rechtbank Noord-Holland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of het testament van erflater nietig was. Was de erflater wilsonbekwaam ten tijde van het passeren van het [...]

Nietig testament? Wilsonbekwaamheid? Geheugenverlies. Wijziging van een testament.

11 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Nietig testament? Wilsonbekwaamheid? Geheugenverlies. Wijziging van een testament.

De Rechtbank Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of een testament nietig was vanwege een gestelde wilsonbekwaamheid van erflaatster bij de wijziging van haar testament. Eiser [...]

Kort geding. Vordering tot afgifte medisch dossier van erflaatster met het oog op het inroepen van de nietigheid van het testament.

4 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Kort geding. Vordering tot afgifte medisch dossier van erflaatster met het oog op het inroepen van de nietigheid van het testament.

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan in kort geding over een vordering tot de afgifte van het medisch dossier van de erflaatster met het oog op het [...]

Oudere blog items

Geldig testament? Nietig testament? Vormvereisten. Redelijkheid en billijkheid.

27 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Geldig testament? Nietig testament? Vormvereisten. Redelijkheid en billijkheid.

Nietig testament? Was de erflater ten tijde van het opmaken van het testament dementerend? Medisch deskundigen. Waarderen van bewijs.

20 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Nietig testament? Was de erflater ten tijde van het opmaken van het testament dementerend? Medisch deskundigen. Waarderen van bewijs.

Is het testament nietig vanwege een geestelijke stoornis bij erflater? Progressieve dementie. Bewijs.

14 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Is het testament nietig vanwege een geestelijke stoornis bij erflater? Progressieve dementie. Bewijs.

Heeft de notaris onzorgvuldig gehandeld bij de totstandkoming van het testament van de erflater? Vaststelling van de wilsonbekwaamheid van de testateur.

6 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Heeft de notaris onzorgvuldig gehandeld bij de totstandkoming van het testament van de erflater? Vaststelling van de wilsonbekwaamheid van de testateur.

Nietigverklaring testament op grond van geestelijke stoornis. Verklaring voor recht dat sprake is van nietigheid van het testament.

30 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Nietigverklaring testament op grond van geestelijke stoornis. Verklaring voor recht dat sprake is van nietigheid van het testament.

De poortwachtersfunctie van de notaris bij het vaststellen van de wilsbekwaamheid van de erflater bij het verlenen van een volmacht.

22 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor De poortwachtersfunctie van de notaris bij het vaststellen van de wilsbekwaamheid van de erflater bij het verlenen van een volmacht.

Wilsonbekwaamheid van de erflater. Bewijs. Vordering tot inzage van notarieel dossier inzake testament. Geheimhoudingsplicht notaris. Verschoningsrecht.

16 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Wilsonbekwaamheid van de erflater. Bewijs. Vordering tot inzage van notarieel dossier inzake testament. Geheimhoudingsplicht notaris. Verschoningsrecht.

Kort geding. Nietig testament? Wilsonbekwaamheid erflater? Bewijs. Medische geheimhoudingsplicht. Afgifte medisch dossier.

8 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Kort geding. Nietig testament? Wilsonbekwaamheid erflater? Bewijs. Medische geheimhoudingsplicht. Afgifte medisch dossier.

Wijziging van een testament onder de invloed van een geestelijke stoornis? Bewijs. Tegenstrijdige deskundigenberichten van partijen. De rechter benoemt een onafhankelijk deskundige.

2 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Wijziging van een testament onder de invloed van een geestelijke stoornis? Bewijs. Tegenstrijdige deskundigenberichten van partijen. De rechter benoemt een onafhankelijk deskundige.

Is het testament nietig vanwege een geestelijke stoornis? Was sprake van een progressieve dementie bij erflater?

23 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Is het testament nietig vanwege een geestelijke stoornis? Was sprake van een progressieve dementie bij erflater?

Rechtsgeldig testament? Schending van vormvoorschriften? Identificatieplicht. Testament vernietigbaar of nietig?

17 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Rechtsgeldig testament? Schending van vormvoorschriften? Identificatieplicht. Testament vernietigbaar of nietig?

Uitleg van een testament. Dient het testament van erflater zo uitgelegd te worden dat erflater bedoeld heeft de wilsrechten in zijn testament uit te sluiten?

9 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Uitleg van een testament. Dient het testament van erflater zo uitgelegd te worden dat erflater bedoeld heeft de wilsrechten in zijn testament uit te sluiten?

Kan een testament worden gewijzigd bij een overeenkomst? Einde van het testamentaire bewind?

3 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Kan een testament worden gewijzigd bij een overeenkomst? Einde van het testamentaire bewind?

Ondertekening van leningsovereenkomsten door erflater. Wilsgebrek? Geestelijke stoornis? Misbruik van omstandigheden? Wettelijk kader.

27 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Ondertekening van leningsovereenkomsten door erflater. Wilsgebrek? Geestelijke stoornis? Misbruik van omstandigheden? Wettelijk kader.

Wie is erfgenaam? Er is geen testament, maar wel een concept-testament. Vormvoorschriften van een rechtsgeldig testament. Wil van de erflater. Redelijkheid en billijkheid.

18 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Wie is erfgenaam? Er is geen testament, maar wel een concept-testament. Vormvoorschriften van een rechtsgeldig testament. Wil van de erflater. Redelijkheid en billijkheid.

Is een wijziging van een testamentaire last mogelijk?

12 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Is een wijziging van een testamentaire last mogelijk?

Rechtsgeldigheid van een testament. Uitleg van een testament. Onterving?

18 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor Rechtsgeldigheid van een testament. Uitleg van een testament. Onterving?

Is de notaris tekortgeschoten in de beoordeling van de wilsbekwaamheid van de erflater bij het opmaken van een testament?

11 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor Is de notaris tekortgeschoten in de beoordeling van de wilsbekwaamheid van de erflater bij het opmaken van een testament?

Erflater wilsonbekwaam? Volmacht. Rekening-courantverhouding met erflater?

3 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor Erflater wilsonbekwaam? Volmacht. Rekening-courantverhouding met erflater?

Nietig testament? Was erflaatster in staat haar wil te bepalen? Bewijs door getuigen. Verpleegkundigen. Beroepsgeheim en verschoningsrecht.

25 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Nietig testament? Was erflaatster in staat haar wil te bepalen? Bewijs door getuigen. Verpleegkundigen. Beroepsgeheim en verschoningsrecht.

Nietigheid uiterste wilsbeschikkingen in testament van geestelijk gehandicapte wegens wilsonbekwaamheid?

20 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Nietigheid uiterste wilsbeschikkingen in testament van geestelijk gehandicapte wegens wilsonbekwaamheid?

Afleggen van rekening en verantwoording over pin- en kasopnames en overboekingen van tot nalatenschap behorende bankrekeningen? Volmacht. Was erflater ten tijde van de verlening van de volmacht wilsonbekwaam?

12 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Afleggen van rekening en verantwoording over pin- en kasopnames en overboekingen van tot nalatenschap behorende bankrekeningen? Volmacht. Was erflater ten tijde van de verlening van de volmacht wilsonbekwaam?

Is het testament nietig vanwege een geestelijke stoornis van de erflater? Dementie?

5 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Is het testament nietig vanwege een geestelijke stoornis van de erflater? Dementie?

Medisch beroepsgeheim. Verstrekken van medische gegevens ter vaststelling van de geestelijke gesteldheid van de erflater bij de verkoop van onroerend goed?

29 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Medisch beroepsgeheim. Verstrekken van medische gegevens ter vaststelling van de geestelijke gesteldheid van de erflater bij de verkoop van onroerend goed?

Volmacht. Afleggen van rekening en verantwoording? Geldopnames. Was de erflater wilsonbekwaam?

21 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Volmacht. Afleggen van rekening en verantwoording? Geldopnames. Was de erflater wilsonbekwaam?

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie