Blog

Voor ieder rechtsgebied is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen, maar dit geldt in het bijzonder voor het erfrecht. Het nieuwe erfrecht is immers jong en ontwikkelt zich snel. Om die reden willen wij u op de hoogte houden van de laatste jurisprudentie, artikelen en wetgeving in onderstaande blog.

Heeft de notaris onzorgvuldig gehandeld bij de totstandkoming van het testament van de erflater? Vaststelling van de wilsonbekwaamheid van de testateur.

6 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Heeft de notaris onzorgvuldig gehandeld bij de totstandkoming van het testament van de erflater? Vaststelling van de wilsonbekwaamheid van de testateur.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of de notaris onzorgvuldig gehandeld had bij de totstandkoming van het testament van de erflater in verband met de vaststelling van de wilsonbekwaamheid van de testateur. Aan de orde is of de notaris gerede twijfel had moeten hebben aan de wilsbekwaamheid van testateur en of de notaris overigens onzorgvuldig heeft gehandeld bij de totstandkoming van het testament van testateur De notaris betoogt dat het primaat van de beoordeling van de wilsbekwaamheid van [...]

Nietigverklaring testament op grond van geestelijke stoornis. Verklaring voor recht dat sprake is van nietigheid van het testament.

30 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Nietigverklaring testament op grond van geestelijke stoornis. Verklaring voor recht dat sprake is van nietigheid van het testament.

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de nietigverklaring van een testament op grond van geestelijke stoornis en over een verzoek tot een verklaring voor recht dat sprake is van de nietigheid van dit testament. Eiseressen leggen aan hun vordering – samengevat – het volgende ten grondslag. Nu het huwelijk van nietig is verklaard, is conform het testament van mevrouw van 14 januari 2016, gedaagde enig en algeheel erfgenaam. Vast staat dat ten tijde van het maken van het testament op [...]

De poortwachtersfunctie van de notaris bij het vaststellen van de wilsbekwaamheid van de erflater bij het verlenen van een volmacht.

22 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor De poortwachtersfunctie van de notaris bij het vaststellen van de wilsbekwaamheid van de erflater bij het verlenen van een volmacht.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de poortwachtersfunctie van de notaris met bettrekking tot het vaststellen van de wilsbekwaamheid van een erflater bij het verlenen van een volmacht. Klager verwijt de notaris dat hij ernstig tekortgeschoten is in de uitoefening van zijn taken en zich niet heeft gehouden aan zijn poortwachtersfunctie. Hiertoe voert klager het volgende aan: - hij heeft de akte van volmacht onder dwang en druk van zijn zoon getekend; - hij was ten tijde van de ondertekening [...]

Wilsonbekwaamheid van de erflater. Bewijs. Vordering tot inzage van notarieel dossier inzake testament. Geheimhoudingsplicht notaris. Verschoningsrecht.

16 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Wilsonbekwaamheid van de erflater. Bewijs. Vordering tot inzage van notarieel dossier inzake testament. Geheimhoudingsplicht notaris. Verschoningsrecht.

De Rechtbank Limburg heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een vordering op grond van artikel 843a Rv ten aanzien van een notarieel dossier inzake het testament afgewezen vanwege de [...]

Kort geding. Nietig testament? Wilsonbekwaamheid erflater? Bewijs. Medische geheimhoudingsplicht. Afgifte medisch dossier.

8 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Kort geding. Nietig testament? Wilsonbekwaamheid erflater? Bewijs. Medische geheimhoudingsplicht. Afgifte medisch dossier.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan in kort geding over de medische geheimhoudingsplicht en de afgifte van een medisch dossier. Het hof stelt voorop dat bij beantwoording [...]

Wijziging van een testament onder de invloed van een geestelijke stoornis? Bewijs. Tegenstrijdige deskundigenberichten van partijen. De rechter benoemt een onafhankelijk deskundige.

2 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Wijziging van een testament onder de invloed van een geestelijke stoornis? Bewijs. Tegenstrijdige deskundigenberichten van partijen. De rechter benoemt een onafhankelijk deskundige.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak over het te leveren bewijs van een geestelijke stoornis van de erflater bij het opmaken van een testament. Ingevolge het bepaalde in [...]

Is het testament nietig vanwege een geestelijke stoornis? Was sprake van een progressieve dementie bij erflater?

23 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Is het testament nietig vanwege een geestelijke stoornis? Was sprake van een progressieve dementie bij erflater?

De Rechtbank Noord-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of het testament nietig was vanwege een geestelijke stoornis. Was er sprake van een progressieve dementie bij de [...]

Rechtsgeldig testament? Schending van vormvoorschriften? Identificatieplicht. Testament vernietigbaar of nietig?

17 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Rechtsgeldig testament? Schending van vormvoorschriften? Identificatieplicht. Testament vernietigbaar of nietig?

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 23 oktober 2019 uitspraak gedaan over de nietigheid of vernietigbaarheid van een testament wegens vormfouten en het ontbreken van een duidelijke wil van de erflater [...]

Uitleg van een testament. Dient het testament van erflater zo uitgelegd te worden dat erflater bedoeld heeft de wilsrechten in zijn testament uit te sluiten?

9 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Uitleg van een testament. Dient het testament van erflater zo uitgelegd te worden dat erflater bedoeld heeft de wilsrechten in zijn testament uit te sluiten?

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 5 november 2019 uitspraak gedaan over de uitleg van een testament. Diende het testament van erflater zo uitgelegd te worden dat bedoeld is de wilsrechten [...]

Oudere blog items

Kan een testament worden gewijzigd bij een overeenkomst? Einde van het testamentaire bewind?

3 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Kan een testament worden gewijzigd bij een overeenkomst? Einde van het testamentaire bewind?

Ondertekening van leningsovereenkomsten door erflater. Wilsgebrek? Geestelijke stoornis? Misbruik van omstandigheden? Wettelijk kader.

27 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Ondertekening van leningsovereenkomsten door erflater. Wilsgebrek? Geestelijke stoornis? Misbruik van omstandigheden? Wettelijk kader.

Wie is erfgenaam? Er is geen testament, maar wel een concept-testament. Vormvoorschriften van een rechtsgeldig testament. Wil van de erflater. Redelijkheid en billijkheid.

18 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Wie is erfgenaam? Er is geen testament, maar wel een concept-testament. Vormvoorschriften van een rechtsgeldig testament. Wil van de erflater. Redelijkheid en billijkheid.

Is een wijziging van een testamentaire last mogelijk?

12 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Is een wijziging van een testamentaire last mogelijk?

Rechtsgeldigheid van een testament. Uitleg van een testament. Onterving?

18 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor Rechtsgeldigheid van een testament. Uitleg van een testament. Onterving?

Is de notaris tekortgeschoten in de beoordeling van de wilsbekwaamheid van de erflater bij het opmaken van een testament?

11 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor Is de notaris tekortgeschoten in de beoordeling van de wilsbekwaamheid van de erflater bij het opmaken van een testament?

Erflater wilsonbekwaam? Volmacht. Rekening-courantverhouding met erflater?

3 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor Erflater wilsonbekwaam? Volmacht. Rekening-courantverhouding met erflater?

Nietig testament? Was erflaatster in staat haar wil te bepalen? Bewijs door getuigen. Verpleegkundigen. Beroepsgeheim en verschoningsrecht.

25 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Nietig testament? Was erflaatster in staat haar wil te bepalen? Bewijs door getuigen. Verpleegkundigen. Beroepsgeheim en verschoningsrecht.

Nietigheid uiterste wilsbeschikkingen in testament van geestelijk gehandicapte wegens wilsonbekwaamheid?

20 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Nietigheid uiterste wilsbeschikkingen in testament van geestelijk gehandicapte wegens wilsonbekwaamheid?

Afleggen van rekening en verantwoording over pin- en kasopnames en overboekingen van tot nalatenschap behorende bankrekeningen? Volmacht. Was erflater ten tijde van de verlening van de volmacht wilsonbekwaam?

12 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Afleggen van rekening en verantwoording over pin- en kasopnames en overboekingen van tot nalatenschap behorende bankrekeningen? Volmacht. Was erflater ten tijde van de verlening van de volmacht wilsonbekwaam?

Is het testament nietig vanwege een geestelijke stoornis van de erflater? Dementie?

5 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Is het testament nietig vanwege een geestelijke stoornis van de erflater? Dementie?

Medisch beroepsgeheim. Verstrekken van medische gegevens ter vaststelling van de geestelijke gesteldheid van de erflater bij de verkoop van onroerend goed?

29 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Medisch beroepsgeheim. Verstrekken van medische gegevens ter vaststelling van de geestelijke gesteldheid van de erflater bij de verkoop van onroerend goed?

Volmacht. Afleggen van rekening en verantwoording? Geldopnames. Was de erflater wilsonbekwaam?

21 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Volmacht. Afleggen van rekening en verantwoording? Geldopnames. Was de erflater wilsonbekwaam?

Onwaardigheid. Testament. Erfgenaam onwaardig om te erven van erflater?

14 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Onwaardigheid. Testament. Erfgenaam onwaardig om te erven van erflater?

Verklaring van recht met betrekking tot de nietigverklaring van een testament.

8 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verklaring van recht met betrekking tot de nietigverklaring van een testament.

Vordering tot de nietigverklaring van een testament. Bewijsopdracht.

1 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Vordering tot de nietigverklaring van een testament. Bewijsopdracht.

Kort geding. Nietig testament? Medische geheimhoudingsplicht. Afgifte medisch dossier?

24 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Kort geding. Nietig testament? Medische geheimhoudingsplicht. Afgifte medisch dossier?

Nietig testament? Was een bijna honderdjarige vrouw in staat haar wil te bepalen bij een testamentswijziging?

16 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Nietig testament? Was een bijna honderdjarige vrouw in staat haar wil te bepalen bij een testamentswijziging?

Nietig testament? Wijziging van een testament onder de invloed van een geestesstoornis? Deskundigenbericht.

9 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Nietig testament? Wijziging van een testament onder de invloed van een geestesstoornis? Deskundigenbericht.

Klacht tegen notaris. Zorgvuldigheidsnorm. Vaststellen een vrije en onafhankelijke wilsvorming van de testateur.

1 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Klacht tegen notaris. Zorgvuldigheidsnorm. Vaststellen een vrije en onafhankelijke wilsvorming van de testateur.

Misbruik van omstandigheden bij koop van onroerend goed wegens dementie van de erflaatster?

26 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Misbruik van omstandigheden bij koop van onroerend goed wegens dementie van de erflaatster?

Was 104-jarige gehandicapte moeder in staat haar testament op te maken? Bewijs inzake het vaststellen van de wilsbekwaamheid. Zorgplicht notaris.

18 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Was 104-jarige gehandicapte moeder in staat haar testament op te maken? Bewijs inzake het vaststellen van de wilsbekwaamheid. Zorgplicht notaris.

Klacht tegen een notaris. Heeft de notaris zijn zorgplicht geschonden? Had de notaris nader onderzoek moeten doen naar de wilsbekwaamheid van erflater? Herroeping van testament. Onterving.

11 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Klacht tegen een notaris. Heeft de notaris zijn zorgplicht geschonden? Had de notaris nader onderzoek moeten doen naar de wilsbekwaamheid van erflater? Herroeping van testament. Onterving.

Vernietiging van een testament wegens dementie van erflater? Internationaal erfrecht. Rechtsmacht. Toepasselijk recht.

2 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Vernietiging van een testament wegens dementie van erflater? Internationaal erfrecht. Rechtsmacht. Toepasselijk recht.

Internationaal erfrecht. Nietig testament? Vernietiging van giften? Inkorting van de legitieme?

29 juli 2019|Reacties uitgeschakeld voor Internationaal erfrecht. Nietig testament? Vernietiging van giften? Inkorting van de legitieme?

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie