Blog

Voor ieder rechtsgebied is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen, maar dit geldt in het bijzonder voor het erfrecht. Het nieuwe erfrecht is immers jong en ontwikkelt zich snel. Om die reden willen wij u op de hoogte houden van de laatste jurisprudentie, artikelen en wetgeving in onderstaande blog.

Wilsgebrek. Misbruik van omstandigheden. Maatstaf. Toetsingsnorm. Afhankelijkheid. Schenking.

18 januari 2021|Reacties uitgeschakeld voor Wilsgebrek. Misbruik van omstandigheden. Maatstaf. Toetsingsnorm. Afhankelijkheid. Schenking.

De Advocaat-Generaal bij het Parket bij de Hoge Raad heeft enige tijd geleden de te hanteren toetsingsnorm bij misbruik van omstandigheden besproken. Een vader op leeftijd had zeer aanzienlijke schenkingen gedaan aan een zoon en diens partner, bij wie hij destijds inwoonde en door wie hij werd verzorgd. Enkele jaren later, nadat hij niet langer bij deze zoon en diens partner woonde, heeft vader een beroep op misbruik van omstandigheden gedaan. Wilsgebrek. Misbruik van omstandigheden. Maatstaf. Toetsingsnorm. Afhankelijkheid. Schenking. De A-G concludeert als volgt. [...]

Erfrecht. Vordering tot nietigverklaring van een testament. Bewijs. Medische gegevens. Benoeming van een deskundige. Voorschot kosten deskundigenbericht?

11 januari 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Vordering tot nietigverklaring van een testament. Bewijs. Medische gegevens. Benoeming van een deskundige. Voorschot kosten deskundigenbericht?

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 9 december 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de wilsonbekwaamheid van de erflater ten tijde van het opmaken van het testament bewezen verklaard kon worden. Naar het oordeel van de rechtbank dient in deze procedure eerst komen vast te staan of erflater op 10 maart 2016 wilsbekwaam was of niet. Het eerder aangekondigde deskundigenbericht zal nu worden bevolen. De rechtbank heeft kennis genomen van hetgeen partijen hebben aangevoerd over het specialisme van de deskundige en de aan de [...]

Erfrecht. Wilsonbekwaamheid van erflaatster vanwege de toekenning van een persoonsgebonden budget? Geestelijke stoornis?

4 januari 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Wilsonbekwaamheid van erflaatster vanwege de toekenning van een persoonsgebonden budget? Geestelijke stoornis?

De Rechtbank Gelderland heeft op 16 december2020 uitspraak gedaan over de vraag of de erflaatster nog wel wilsbekwaam was vanwege de toekenning van een persoonsgebonden budget. Voordat het bestaan van een verplichting tot rekening en verantwoording kan worden beoordeeld, zal de rechtbank eerst aandacht besteden aan de geestelijke gezondheid van erflaatster ten tijde van – en kort voor – het overlijden. Een oordeel op dit punt is noodzakelijk omdat het bestaan van een eventuele verplichting tot rekening en verantwoording daardoor wordt beïnvloed. Erfrecht. Wilsonbekwaamheid [...]

Erfrecht. Erflater onterft zijn geregistreerde partner. Is het testament nietig vanwege de wilsonbekwaamheid van de erflater? Geestelijke stoornis? Medisch Bewijs.

14 december 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Erflater onterft zijn geregistreerde partner. Is het testament nietig vanwege de wilsonbekwaamheid van de erflater? Geestelijke stoornis? Medisch Bewijs.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 8 december 2020 uitspraak gedaan over de vraag of het testament van erflater, die zijn geregistreerde partner had onterfd, nietigheid was vanwege de wilsonbekwaamheid van [...]

Erfrecht. Rechtsgeldigheid testament. Vormvereisten bij herroeping van een testament. Vernietiging? Codicil.

7 december 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Rechtsgeldigheid testament. Vormvereisten bij herroeping van een testament. Vernietiging? Codicil.

De Rechtbank Rotterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vormvereisten en rechtsgeldigheid van een herroeping van een testament. Eisers betwisten de rechtsgeldigheid van het geschrift gedateerd 2 augustus [...]

Erfrecht. Uitleg van een testament. Uiterste wilsbeschikking. Onterving. Redelijkheid en billijkheid.

30 november 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Uitleg van een testament. Uiterste wilsbeschikking. Onterving. Redelijkheid en billijkheid.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 28 april 2020 uitspraak gedaan over de uitleg van een testament waarbij de echtgenoot van de erflaatster door de erflaatster was onterfd. Appellant licht de [...]

Erfrecht. Is het testament nietig wegens een geestelijke stoornis van de erflater? Bewijslast. Onderbouwing met medische gegevens. Medisch bewijs.

23 november 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Is het testament nietig wegens een geestelijke stoornis van de erflater? Bewijslast. Onderbouwing met medische gegevens. Medisch bewijs.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 21 januari 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een testament nietig was vanwege een veronderstelde geestelijke stoornis van de erflater. Volgens appellanten moet het [...]

Erfrecht. Schenking van geldbedrag door moeder aan zoon. Geestelijke stoornis? Misbruik van omstandigheden? Bewijs en bewijslast.

16 november 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Schenking van geldbedrag door moeder aan zoon. Geestelijke stoornis? Misbruik van omstandigheden? Bewijs en bewijslast.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 16 juni 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een schenking Het gaat in deze zaak om de vraag of geïntimeerde een bedrag van € [...]

Erfrecht. Verzoek tot de uitleg van een testament door de kantonrechter. Verbreken van een gemeenschappelijke huishouding.

9 november 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Verzoek tot de uitleg van een testament door de kantonrechter. Verbreken van een gemeenschappelijke huishouding.

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 19 oktober 2020 uitspraak gedaan over een over een verzoek tot de uitleg van een testament door kantonrechter op grond van artikel 96 Rv. Verzoekers [...]

Oudere blog items

Erfrecht. Waren beide ouders nog wel wilsbekwaam? Geestelijke stoornis? CIZ indicatiebesluit. Bewijs en bewijslast.

2 november 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Waren beide ouders nog wel wilsbekwaam? Geestelijke stoornis? CIZ indicatiebesluit. Bewijs en bewijslast.

Erfrecht. Geestelijke stoornis erflater? Wilsonbekwaamheid. Waardering van belangen. Bewijslast. Bewijslastverdeling. Omkering van bewijslast?

26 oktober 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Geestelijke stoornis erflater? Wilsonbekwaamheid. Waardering van belangen. Bewijslast. Bewijslastverdeling. Omkering van bewijslast?

Erfrecht. Uitleg van een testament. Waarde van een legaat. Wat wilde erflaatster kennelijk in haar testament regelen?

18 oktober 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Uitleg van een testament. Waarde van een legaat. Wat wilde erflaatster kennelijk in haar testament regelen?

Nietig testament? Wilsonbekwaamheid erflater? Wijziging van een testament onder invloed van een geestesstoornis? Deskundige. Bewijs.

12 oktober 2020|Reacties uitgeschakeld voor Nietig testament? Wilsonbekwaamheid erflater? Wijziging van een testament onder invloed van een geestesstoornis? Deskundige. Bewijs.

Vernietiging van een testament van een hoogbejaarde, demente erflater. Wijziging van een testament. Wilsbekwaamheid en juridische wil. Bewijslastverdeling.

4 oktober 2020|Reacties uitgeschakeld voor Vernietiging van een testament van een hoogbejaarde, demente erflater. Wijziging van een testament. Wilsbekwaamheid en juridische wil. Bewijslastverdeling.

Beoordeling van de wilsbekwaamheid van de erflater door de notaris. Recht op inzage in een herroepen testament?

28 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Beoordeling van de wilsbekwaamheid van de erflater door de notaris. Recht op inzage in een herroepen testament?

Nietigheid testament? Was erflaatster niet meer in staat tot een redelijke waardering van de bij een testament betrokken belangen? Wilsgebrek?

21 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Nietigheid testament? Was erflaatster niet meer in staat tot een redelijke waardering van de bij een testament betrokken belangen? Wilsgebrek?

Testament nietig? Wilsonbekwaamheid? Leed erflater aan een geestelijke stoornis? Medisch bewijs.

15 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Testament nietig? Wilsonbekwaamheid? Leed erflater aan een geestelijke stoornis? Medisch bewijs.

Uitleg van een testament. Verbreking van samenwoning. Bewijs. Overgangsrecht.

7 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Uitleg van een testament. Verbreking van samenwoning. Bewijs. Overgangsrecht.

Uitleg van een testament. Voorwaardelijke verkrijging. Valt de woning in de nalatenschap?

1 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Uitleg van een testament. Voorwaardelijke verkrijging. Valt de woning in de nalatenschap?

Nietig testament? Erflater wilsonbekwaam? Bewijs. Geestelijke stoornis?

24 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor Nietig testament? Erflater wilsonbekwaam? Bewijs. Geestelijke stoornis?

Uitleg van een testament. Is het biologische kind volgens het testament van vader erfgenaam geworden? Minderjarige. Wettelijke vertegenwoordiging.

20 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor Uitleg van een testament. Is het biologische kind volgens het testament van vader erfgenaam geworden? Minderjarige. Wettelijke vertegenwoordiging.

Erfrecht. Uitleg van een testament. Legaat. Aftrek van erfbelasting?

10 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Uitleg van een testament. Legaat. Aftrek van erfbelasting?

Nietig testament? Wilsonbekwaamheid van erflater? Misbruik van omstandigheden? Uitleg van een testament.

3 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor Nietig testament? Wilsonbekwaamheid van erflater? Misbruik van omstandigheden? Uitleg van een testament.

Testament nietig? Was de erflater wilsonbekwaam ten tijde van het opmaken van het testament?

6 juli 2020|Reacties uitgeschakeld voor Testament nietig? Was de erflater wilsonbekwaam ten tijde van het opmaken van het testament?

Is de notaris jegens zoon van erflater aansprakelijk wegens onvoldoende onderzoek naar geestesgesteldheid erflater bij verlijden van het testament? Wilsonbekwaamheid erflater?

29 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Is de notaris jegens zoon van erflater aansprakelijk wegens onvoldoende onderzoek naar geestesgesteldheid erflater bij verlijden van het testament? Wilsonbekwaamheid erflater?

Nietig testament? Vaststelling van de wilsonbekwaamheid van erflater. Bewijs. Geheimhoudingsplicht van de notaris. Doorbreking geheimhoudingsplicht notaris?

22 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Nietig testament? Vaststelling van de wilsonbekwaamheid van erflater. Bewijs. Geheimhoudingsplicht van de notaris. Doorbreking geheimhoudingsplicht notaris?

Nietig testament? Bewijsvoering van wilsonbekwaamheid van erflater. Geheimhoudingsplicht van een huisarts. Afgifte medisch dossier?

15 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Nietig testament? Bewijsvoering van wilsonbekwaamheid van erflater. Geheimhoudingsplicht van een huisarts. Afgifte medisch dossier?

Erfrecht. Geheimhoudingsplicht van de notaris. Hoever strekt de geheimhoudingsplicht van de notaris? Vertrouwensrelatie.

8 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Geheimhoudingsplicht van de notaris. Hoever strekt de geheimhoudingsplicht van de notaris? Vertrouwensrelatie.

Heeft notaris onvoldoende zorgvuldigheid betracht bij beoordeling van wilsbekwaamheid erflaatster en bij mogelijke beïnvloeding door derden bij totstandkoming testament?

1 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Heeft notaris onvoldoende zorgvuldigheid betracht bij beoordeling van wilsbekwaamheid erflaatster en bij mogelijke beïnvloeding door derden bij totstandkoming testament?

Nietig testament? Beroep op de nietigheid van het testament voldoende onderbouwd? Bewijs van wilsonbekwaamheid. Medisch dossier noodzakelijk als bewijs?

25 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Nietig testament? Beroep op de nietigheid van het testament voldoende onderbouwd? Bewijs van wilsonbekwaamheid. Medisch dossier noodzakelijk als bewijs?

Nietig testament? Was erflater wilsonbekwaam ten tijde van het passeren van het testament?

18 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Nietig testament? Was erflater wilsonbekwaam ten tijde van het passeren van het testament?

Nietig testament? Wilsonbekwaamheid? Geheugenverlies. Wijziging van een testament.

11 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Nietig testament? Wilsonbekwaamheid? Geheugenverlies. Wijziging van een testament.

Kort geding. Vordering tot afgifte medisch dossier van erflaatster met het oog op het inroepen van de nietigheid van het testament.

4 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Kort geding. Vordering tot afgifte medisch dossier van erflaatster met het oog op het inroepen van de nietigheid van het testament.

Geldig testament? Nietig testament? Vormvereisten. Redelijkheid en billijkheid.

27 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Geldig testament? Nietig testament? Vormvereisten. Redelijkheid en billijkheid.

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie